Ιστοσελιδα ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ

Διακριτικός Τίτλος της Μανδρούκας ΑΤΕ. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων με έμφαση στα κτιριακά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα σε όλο το φάσμα αυτών.

Περισσότερα

Ανωτατη Εκπαιδευση

Σήμερα το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρείς μηχανικούς ανώτατης εκπαίδευσης ενώ το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της στελεχώνουν πάνω απο δέκα άτομα.

Περισσότερα

Ιδιοκτητος Εξοπλισμος

ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων, είναι δε ο εξοπλισμός αυτός σε άριστη κατάσταση και με υψηλή αξιοπιστία και επεκτείνεται με την συνεχή εξέλιξη της εταιρείας.

Περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία για εμάς

Εταιρεία

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμό 17 / 15828 / 8.1.2002 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμό 420 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 18 Ιανουαρίου 2002, οπότε και άρχισε την δραστηριότητα της.

Σκοπός Εταιρείας

Η ανάληψη είτε με δημοπρασία ,είτε με απ’ ευθείας ανάθεση για την κατασκευή ή την μελέτη δημοσίων και ιδιωτικών έργων -είτε με οποιαδήποτε άλλο τρόπο -όπως ενδεικτικά αναφέρονται: έργων οικοδομικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, πρασίνου αναδασώσεων. Ακόμη η εκπόνηση μελετών και επιβλέψεων και η έκδοση αδειών οποιαδήποτε μορφής συναφούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας.Τέλος οι ανοικοδομήσεις ακινήτων επί ιδίων ή μη οικοπέδων ,η με αντιπαροχή ή άλλο αντάλλαγμα για την ανέγερση πολυώροφων ή μη οικοδομών ,γραφείων, καταστημάτων, διαμερισμάτων ή επαγγελματικής στέγης ή βιοτεχνικών αποθηκών και βιομηχανικών χώρων, εξοπλισμού αυτών και κάθε άλλου είδους κατασκευή τεχνικών έργων.

Σημαντικά Γεγονότα

Η εταιρία μας Αναδείχτηκε ανάδοχος στις 08 Δεκεμβρίου 2015 του έργου: ”Παιδικές χαρές στην Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ» ύψους 109.000,00 ευρώ .Η σύμβαση υπεγράφη 23 Φεβρουαρίου 2016 οπότε ξεκίνησαν και οι εργασίες του έργου. Από την 31-12-2015 μέχρι της ημερομηνίας συντάξεως της παρούσης Εκθέσεως δεν υπάρχουν, ούτε αναμένεται να προκύψουν σημαντικά γεγονότα ,που θα επηρεάσουν αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας και γενικά την οικονομική κατάσταση αυτής.

Οικονομικά Στοιχεία

Στοχεύοντας ψηλά...

Οικονομικές Καταστάσεις

2018

(Κάντε κλικ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf)

Οικονομικές Καταστάσεις

2019

(Κάντε κλικ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf)

Οικονομικές Καταστάσεις

2020

(Κάντε κλικ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf)

Οικονομικές Καταστάσεις

2021

(Κάντε κλικ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf)

Οικονομικές Καταστάσεις

2022

(Κάντε κλικ για να κατεβάσετε σε μορφή pdf)

Βρείτε μας ή επικοινωνήστε μαζί μας

Ακριβής τοποθεσία των γραφείων μας

ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ A.T.E
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περδίκα 95-ΤΚ54453
Θεσσαλονίκη
Τηλ.(2310)938850
Fax.(2310)904192
info@mandroukas-ate.gr


Στείλτε μας email